Fjärrvärmepris för företag i Åmål

 

 

Aktuellt pris: oktober - december år 2016


Prislistan gäller företag, flerbostadshus och gruppanslutna småhus.
Samtliga priser är angivna exklusive moms, vilken ska erläggas av Kunden.
I energipriset ingår nu gällande energi- och miljöskatter.

Effektavgift (EA)

Prisgrupp 1 (PG 1) = 773,9 kr/kW, år
Prisgrupp 2 (PG 2) = 752,8 kr/kW, år
Prisgrupp 3 (PG 3) = 730,7 kr/kW, år
Prisgrupp 4 (PG 4) = 709,5 kr/kW, år
Prisgrupp 5 (PG 5) = 688,4 kr/kW, år

Energipris, vinter

46,83 öre/kWh

Energipris, sommar

28,65 öre/kWh

Flödespris

3,22 kronor/m3

Prisreduktion för industriell verksamhet

Företag som bedriver industriell verksamhet kan erhålla en prisreduktion
för den fjärrvärme som används i tillverkningsprocessen. Det förutsätter att
Statkraft årligen får en "Försäkran om avdragsberättigad verksamhet".
Prisreduktion sker med 6 öre/kWh på energipriset, vid 100 % SNI, fr.o.m.
1 januari 2013 och tills vidare. Men prisreduktionsbeloppet kan ändras av Statkraft framöver. Statkraft meddelar senast den 31 oktober varje år om prisreduktions-beloppet förändras.

Nedladdningar

Titel Storlek Typ
Prislista med startvärden företag Åmål 20131201.pdf 0,4MB .PDF
Prislista Fjärrvärme Näringsverksamhet i Åmål Fr.o.m. 2017-01-01.pdf 0,4MB .PDF