Fjärrvärmepris för småhus i Åmål


Aktuellt pris: januari - mars år 2017

Denna prislista gäller enfamiljshus som används för enskilt bruk. Samtliga priser är angivna inklusive moms och nu gällande energi- och miljöskatter.

Grundpris år 2017 (Delfaktureras månadsvis)

2957 kr/år

Energipris, vinter

72,28 öre/kWh

Energipris, sommar

42,81 öre/kWh

Nedladdningar

Titel Storlek Typ
Kostnadsjämförelse_Fjärrvärme_Småhus_Åmål_2017 vs 2016.pdf 0,1MB .PDF