Fjärrvärmepris för småhus i Åmål


Aktuellt pris: oktober - december år 2016

Denna prislista gäller enfamiljshus som används för enskilt bruk. Samtliga priser är angivna inklusive moms och nu gällande energi- och miljöskatter.

Grundpris år 2016 (Delfaktureras månadsvis)

2929 kr/år

Energipris, vinter

72,75 öre/kWh

Energipris, sommar

43,27 öre/kWh