Fjärrvärmepris för småhus i Trosa/Vagnhärad

Aktuellt pris: januari - mars år 2017

Denna prislista gäller enfamiljshus som används för enskilt bruk. Samtliga priser är angivna inklusive moms och nu gällande energi- och miljöskatter.

Grundpris år 2017 (Delfaktureras månadsvis)

2957 kr/år

Energipris, vinter

74,71 öre/kWh

Energipris, sommar

44,25 öre/kWh