Fjärrvärmepris för småhus i Trosa/Vagnhärad

Aktuellt pris: oktober - december år 2016

Denna prislista gäller enfamiljshus som används för enskilt bruk. Samtliga priser är angivna inklusive moms och nu gällande energi- och miljöskatter.

Grundpris år 2016 (Delfaktureras månadsvis)

2929 kr/år

Energipris, vinter

75,21 öre/kWh

Energipris, sommar

44,73 öre/kWh