gml Leveranssäker fjärrvärme

Statkrafts anläggningar och distributionsnät övervakas av moderna system och kvalificerad personal - dygnet runt, året om. Här hittar du information om eventuella planerade eller akuta avbrott.