Fjärrvärme

pussel

Övergången till fjärrvärme har varit en av de viktigaste insatserna för en bättre miljö i våra tätorter. Genom övergången från fossila bränslen till biobränslen spelar fjärrvärmen en nyckelroll för allas vår strävan att minska utsläppen av växthusgaser.

Fjärrvärmen svarar idag för omkring hälften av uppvärmningen av alla bostäder och lokaler i Sverige. Andelen förnyelsebar eller återvunnen energi i Statkrafts svenska fjärrvärmenät är ett normalår cirka 95 % och tillsammans med våra kunder har vi kraftigt minskat koldioxidutsläppen.

Statkraft fortsätter att utveckla och förbättra verksamheten i våra fyra fjärrvärmenät i:

  • Kungsbacka
  • Trosa
  • Vagnhärad
  • Åmål

Statkraft erbjuder nya och gamla kunder en uppvärmning av sina fastigheter som är:

  • Bekväm
  • Trygg
  • Klimatsmart
  • Prisvärd

Fjärrvärme

Statkraft producerar hett vatten i en central anläggning som sen värmer våra kunders hus. Det heta vattnet transporteras till våra kunder i välisolerade rör till husets fjärrvärmeväxlare. Växlaren ser till att kundernas element blir varma och att det finns varmvatten i kranarna. Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige och mer än hälften av alla bostäder och lokaler värms med fjärrvärme. Bland flerfamiljshus är andelen omkring 90 procent, medan den är något lägre för lokaler och lägst för småhus.

Bra för miljö och klimat

Fjärrvärmen började byggas för att förbättra luften i våra städer. Bara genom att förflytta förbränningen till ett enda ställe, istället för att varje hus hade sin egen panna, förbättrades luftkvalitén i städerna snabbt. När sedan fjärrvärmeverken bytte ut fossila bränslen mot förnybar och återvunnen energi minskade utsläppen ytterligare. Enligt Naturvårdsverket är fjärrvärmebranschens omställning den största förklaringen till att Sverige lyckats nå klimatmålen enligt Kyoto-avtalet.

Trygg och bekväm

Leveranssäkerheten är mycket hög och den som har fjärrvärme behöver väldigt sällan oroa sig för köldknäppar. Skulle det bli ett avbrott kopplas reservanläggningar in och kunden hinner ofta inte ens märka att temperaturen har sjunkit i fastigheten.

Prisvärd

Det är inte lätt att veta vilket uppvärmningsalternativ som är det mest prisvärda på kort och lång sikt. Det är många faktorer som påverkar den totala prisbilden, men med hänsyn till Statkrafts leveranssäkerhet, låga drift- och underhållskostnader, den långa livslängden på fjärrvärmeväxlaren, de historiska prisjusteringarna i våra nät och Statkrafts nya prismodell från 1 januari 2010 så vill vi påstå att Statkrafts fjärrvärmealternativ är mycket prisvärt. Både på kort och lång sikt. Vi brukar säga att fjärrvärmen nästan sköter sig självt.

Statkraft ändrade prismodell i januari 2010 för att få en prisutveckling som styrs av index, istället för av Statkraft. Tillsvidare styr tre olika index prisets utveckling istället för Statkraft. Indexen är publika och ansvaret för att uppdatera dem ligger hos de två myndigheterna Statistiska Central Byrån (SCB) och Energimyndigheten. Statkraft publicerar de aktuella indexen på fakturorna och på vår hemsida. Vill du kontrollera indexen kan du gå in på myndigheternas hemsidor och kontrollera dem. Har ni inte en dator ber vi er kontakta Statkrafts kundservice som gärna hjälper till. Vänligen se länkarna till prislistorna för vidare information.

För mer information – kontakta oss!

Du finner mer information under länkarna Privatkund och Företagskund på denna hemsida. Vänligen dubbelklicka på den länk som passar för dig och din fastighet för vidare information.

Skulle det uppstå några frågor eller om det önskas mer information är du alltid välkommen att kontakta Statkrafts kundservice på telefon 0771-111 077, e-posta oss på kundservice@statkraft.se.

Vi är anträffbara helgfria vardagar mellan klockan 08.00 till 15.30.

Tekniska bestämmelser

Titel Storlek Typ
Fjärrkylacentralen_Tekniska bestämmelser_Utförande och installation_F.102_Mars 2012.pdf 7,5MB .PDF
Tekniska bestämmelser_Fjärrvärme_F 101_Svensk Fjärrvärme_Feb. 2014.pdf 0,6MB .PDF
Ingjutningsböj_Ritning_Vers. Våren 2016.pdf 49KB .PDF
Schaktprofil_Fjärrkyla_2016-03-16.pdf 0,1MB .PDF