Klimatsmart och leveranssäker värme

Har ni en fastighet i ett område, eller i närheten av ett område, med fjärrvärme men inte har det själv är ni alltid välkomna att kontakta oss för att diskutera er situation och en eventuell anslutning av er fastighet till Statkrafts fjärrvärmenät.

Önskar ni därefter gå vidare kontrollerar vi om ni kan få fjärrvärme till er fastighet. Kan ni det skickar vi er skriftlig information. Är ni därefter intresserade och önskar gå vidare skickar vi er ett avtalsförslag med alla kostnader med mera. Önskar ni därefter ansluta er fastighet skriver ni under avtalen och returnerar dem till oss. Vi skriver under avtalen och returnerar ert avtalsexemplar till er. Därefter startar vi upp vår anslutningsprocess av er fastighet.

Är ni intresserad!

Önskar ni kontrollera om er fastighet kan få fjärrvärme eller önskar ni få mer information eller har ni andra frågor är ni alltid välkomna att kontakta oss på Statkrafts kundservice via telefon 0771-111 077 alternativt via e-post kundservice@statkraft.se.

Vi är anträffbara helgfria vardagar mellan klockan 08.00 till 15:30.

Nedladdningar

Titel Storlek Typ
Allmänna avtalsvillkor Fjärrvärme Näringsverksamhet 20150929.pdf 0,1MB .PDF
Fakta om fjärrvärme 2MB .PDF
Produktblad Fjärrvärme 2MB .PDF
Fjärrvärmenämnden – kontaktuppgifter 42KB .PDF
Kommunala energirådgivare i Statkrafts fjärrvärmenät 0,2MB .PDF
Fjärrvärmebroschyr_Näringsverksamhet_Statkraft Värme 0,6MB .PDF
Energiguiden ett verktyg för lägre värmekostnader 0,3MB .PDF
Tekniska bestämmelser_Fjärrvärme_F 101_Svensk Fjärrvärme_Feb. 2014.pdf 0,6MB .PDF
Fjärrkylacentralen_Tekniska bestämmelser_Utförande och installation_F.102_Mars 2012.pdf 7,5MB .PDF