Flyttanmälan

Ägarbyte av abonnemanget sker skriftligen.

Ägarbyte sker skriftligen. Om inte annat avtalats upphörs abonnemanget tidigast 15 dagar efter uppsägning från kunden när fastigheten övergår till ny ägare och 3 månader i övriga fall.

OBS! Personuppgifter på ny ägare är obligatoriska.

Kund som flyttar ut
Kunden som flyttar in

Obs! Ange fakturaadress om annan än anläggninsgadress
Beställt av