Fjärrvärmepris för företag i Åmål

Prislistan gäller företag, flerbostadshus och gruppanslutna småhus. Samtliga priser är angivna exklusive moms, vilken ska erläggas av Kunden. I energipriset ingår nu gällande energi- och miljöskatter.

 Effektavgift (EA)

Prisgrupp 1 (PG 1) = 795,4 kr/kW, år
Prisgrupp 2 (PG 2) = 773,7 kr/kW, år
Prisgrupp 3 (PG 3) = 750,9 kr/kW, år
Prisgrupp 4 (PG 4) = 729,2 kr/kW, år
Prisgrupp 5 (PG 5) = 707,5 kr/kW, år

Energipris, vinter (november - mars)

46,65 öre/kWh

Energipris, sommar (april - oktober)

28,54 öre/kWh

Flödespris

3,31 kronor/m3

Prisreduktion för industriell verksamhet

Företag som bedriver industriell verksamhet kan erhålla en prisreduktion
för den fjärrvärme som används i tillverkningsprocessen. Det förutsätter att
Statkraft årligen får en "Försäkran om avdragsberättigad verksamhet".
Prisreduktion sker med 6 öre/kWh på energipriset, vid 100 % SNI, fr.o.m.
1 januari 2013 och tills vidare. Men prisreduktionsbeloppet kan ändras av Statkraft framöver. Statkraft meddelar senast den 31 oktober varje år om prisreduktions-beloppet förändras.

Nedladdningar

Titel Storlek Typ
Prislista Åmål 2018-01-01 0,4MB .PDF
Prislista_Fjärrvärme_Näringsverksamhet_Åmål_April-juni 2017.pdf 0,1MB .PDF
Byggvärmeprislistan för 2017 0,1MB .PDF
Kostnadsjämförelse_Fjärrvärme_Näringsverksamhet_Åmål_2018 vs 2017 0,1MB .PDF