Kostnadsjämförelse

Kostnadsjämförelse för fjärrvärme till lokaler, flerbostadshus och samfälligheter mellan åren 2016 och 2015 i Åmål

Förbruknings volym i kWh/år Total kostnad i kronor år 2016* Varav fast del Varav rörlig del Total kostnad i kronor år 2015 * Kostnadsförändrin i kr./år * Kostnadsförändring i kr./månad
80 000 69 469 24 184 45 285 71 171 -1 702 -142
193 000 165 571 56 460 109 111 169 409 -3 838 -320
500 000 421 385 138 353 283 032 431 239 -9 854 -821
1 000 000 843 768 276 705 567 063 863 365 -19 597 -1633

Ovanstående uträkningar baseras på Företagsprislistan - fjärrvärme i Trosa och visar den beräknade kostnaden för ovanstående årtal om exakt den volym per år som i exemplet ovan. Förbrukas fler eller färre kWh blir kostnaderna en annan än i exemplet ovan. Kostnaderna baseras på priserna på priserna i januari för respektiv årtal. Vinterförbrukningen är 65 % och sommarförbrukningen 35 % i ovanstående beräkning.

* Energipriset justeras varje kvartal och effekt- och flödespriset en gång per år. Det ger som konsekvens att tabellens energipris kommer att justeras ytterligare 3 gånger under innevarande år. Flödespriset faktureras enbart "vintertid". Alla ovanstående priser är inklusive moms, f.n. 25 %.

Om ni har frågor eller vill ha mer information är ni alltid välkomna att besöka vår hemsida www.statkraftvarme.se eller kontakta vår kundservice på telefon 0300-56 24 00 eller maila oss på kundservice@statkraft.se. Vi är anträffbara helgfria vardagar klockan 8.00 - 16.00.

Statkraft fråntar sig allt ansvar för ev. felräkningar och felskrivningar i ovanstående beräkningar.