Prisjämförelse Åmål

Prisjämförelse för fjärrvärme till lokaler, flerbostadshus, samfälligheter och gruppanslutna småhus i Åmål, Januari 2012 och januari 2015.

Effektpris (PG2) 2015-01-01 Effektpris (PG2) 2012-01-01 Differens kronor/kW Differens procent
753 748 5 0,67
Flödespris
2015-01-01
Flödespris
2012-01-01
Differens kronor/m3 Differens procent
3,22 3,2 0,02 0,63
Energipris, vinter 2015-01-01 Energipris, vinter 2012-01-01 Differens öre/kWh Differens procent
48,64 52,3 -3,66 -7