Fjärrvärmepris för företag i Kungsbacka

 

 

 

Aktuellt pris: oktober - desember år 2017


Prislistan gäller företag, flerbostadshus och gruppanslutna småhus.
Samtliga priser är angivna exklusive moms, vilken ska erläggas av Kunden.
I energipriset ingår nu gällande energi- och miljöskatter.

Effektavgift (EA)

Prisgrupp 1 (PG 1) = 731,6 kr/kW, år
Prisgrupp 2 (PG 2) = 711,2 kr/kW, år
Prisgrupp 3 (PG 3) = 690,9 kr/kW, år
Prisgrupp 4 (PG 4) = 670,6 kr/kW, år
Prisgrupp 5 (PG 5) = 650,3 kr/kW, år

Energipris, vinter

43,38 öre/kWh

Energipris, sommar

26,56 öre/kWh

Flödespris

3,05 kronor/m3

Prisreduktion för industriell verksamhet

Företag som bedriver industriell verksamhet kan erhålla en prisreduktion för den fjärrvärme som används i tillverkningsprocessen. Det förutsätter att Statkraft årligen får en "Försäkran om avdragsberättigad verksamhet". Prisreduktion sker med 2 öre/kWh på energipriset, vid 100 % SNI, fr.o.m. 1 januari 2013 och tills vidare. Men prisreduktionsbeloppet kan ändras av Statkraft framöver. Statkraft meddelar senast den 31 oktober varje år om prisreduktions-beloppet förändras.

Nedladdningar

Titel Storlek Typ
Prislista Kungsbacka 2018-01-01 .PDF
Prislista_Fjärrvärme_Näringsverksamhet_Kungsbacka_April-juni 2017.pdf .PDF
Byggvärmeprislistan för 2017 .PDF
Kostnadsjämförelse_Fjärrvärme_Näringsverksamhet_Kungsbacka_2017 vs 2016.pdf .PDF