Kostnadsjämförelse

Kostnadsjämförelse för fjärrvärme till lokaler, flerbostadshus och samfälligheter mellan åren 2016 och 2015 i Kungsbacka.

Tillbaka

Förbruknings volym i kWh/år Total kostnad i kr för år 2016* Varav fast del  *  Varav rörlig del* Total kostnad i kr för år 2015 * Kostnads-förändring i kr./år * Förändring i  kr./månad*
80 000 65 292 22 644 42 648 66 674 -1 382 -115
193 000 155 089 52 838 102 251 158 605 -3 516 -293
500 000 394 757 129 519 265 238 403 978 -9 221 -768
1 000 000 815 938 259 038 556 900 808 785 7 153  596

Ovanstående uträkningar baseras på Företagsprislistan - fjärrvärme i Trosa och visar den beräknade kostnaden för ovanstående årtal om exakt den volym per år som i exemplet ovan. Förbrukas fler eller färre kWh blir kostnaderna en annan än i exemplet ovan. Kostnaderna baseras på priserna på priserna i januari för respektiv årtal. Vinterförbrukningen är 65 % och sommarförbrukningen 35 % i ovanstående beräkning.

* Energipriset justeras varje kvartal och effekt- och flödespriset en gång per år. Det ger som konsekvens att tabellens energipris kommer att justeras ytterligare 3 gånger under innevarande år. Flödespriset faktureras enbart "vintertid". Alla ovanstående priser är inklusive moms, f.n. 25 %.

Om ni har frågor eller vill ha mer information är ni alltid välkomna att besöka vår hemsida www.statkraftvarme.se eller kontakta vår kundservice på telefon 0300-56 24 00 eller maila oss på kundservice@statkraft.se. Vi är anträffbara helgfria vardagar klockan 8.00 - 16.00.

Statkraft fråntar sig allt ansvar för ev. felräkningar och felskrivningar i ovanstående beräkningar.