Prisjämförelse Kungsbacka

Prisjämförelse för fjärrvärme till lokaler, flerbostadshus, samfälligheter och gruppanslutna småhus i Kungsbacka. Januari 2012 och januari 2015.

Effektpris (PG2) 2015-01-01 Effektpris (PG2) 2012-01-01 Differens kronor/kW Differens procent
704,7 700 4,7 0,67
Flödespris
2015-01-01
Flödespris
2012-01-01
Differens kronor/m3 Differens procent
3,02 3 0,02 0,67
Energipris, vinter 2015-01-01 Energipris, vinter 2012-01-01 Differens öre/kWh Differens procent
45,57 49 -3,43 -7

Ovanstående prisjämförelse baseras på Företagsprislistan för fjärrvärme i Kungsbacka. Den visar prisutvecklingen för ovanstående tidsperiod. Samtliga priser är exklusive moms, vilken ska erläggas av kunden.

Prislistan har även ett energipris med ett sommarpris som är lägre än vinterpriset. I oktober 2014 var sommarpriset 28,25 öre/kWh. Samtliga priser är inklusive moms.

Energipriset justeras varje kvartal och effekt- plus flödespriset en gång per år. Det ger som konsekvens att tabellens priser kommer att justeras framöver.

Statkraft fråntar sig allt ansvar för ev. felräkningar och felskrivningar i ovanstående prisjämförelse.