Kostnadsjämförelse

Kostnadsjämförelse för fjärrvärme till lokaler, flerbostadshus och samfälligheter mellan åren 2016 och 2015 i Trosa.

Förbruknings volym i kWh/år

Total kostnad i kronor för år 2016*

Varav fast del          . Varav rörlig del    * Total kostnad i kronor för år 2015 * Kostnads-förändring i kr./år * Kostnadsförändring i kr./månad
  80 000 67 288 23 400 43 888 68 935 -1 647 -137
193 000 160 388 54 645 105 743 164 116 -3 728 -311
500 000 408 145 133 848 274 297 417 683 -9 538 -795
1 000 000 816 290 267 696 548 594 836 223 -19 933 -1661

Ovanstående uträkningar baseras på Företagsprislistan - fjärrvärme i Trosa och visar den beräknade kostnaden för ovanstående årtal om exakt den volym per år som i exemplet ovan. Förbrukas fler eller färre kWh blir kostnaderna en annan än i exemplet ovan. Kostnaderna baseras på priserna på priserna i januari för respektiv årtal. Vinterförbrukningen är 65 % och sommarförbrukningen 35 % i ovanstående beräkning.

* Energipriset justeras varje kvartal och effekt- och flödespriset en gång per år. Det ger som konsekvens att tabellens energipris kommer att justeras ytterligare 3 gånger under innevarande år. Flödespriset faktureras enbart "vintertid". Alla ovanstående priser är inklusive moms, f.n. 25 %.

Om ni har frågor eller vill ha mer information är ni alltid välkomna att besöka vår hemsida www.statkraftvarme.se eller kontakta vår kundservice på telefon 0300-56 24 00 eller maila oss på kundservice@statkraft.se. Vi är anträffbara helgfria vardagar klockan 8.00 - 16.00.

Statkraft fråntar sig allt ansvar för ev. felräkningar och felskrivningar i ovanstående beräkningar.

80 000 67 288 23 400 43 888 68 935 -1 647 -137
193 000 160 388 54 645 105 743 164 116 -3 728 -311
500 000 408 145 133 848 274 297 417 683 -9 538 -795
1 000 000 816 290 267 696 548 594 836 223 -19 933 -1661