Flyttanmälan

Här finner du Statkraft Värmes schema vid ägarbyte (avflyttning)

För att kunna genomföra ett ägarbyte (avflyttning) behöver ni fylla i schemat här nedanför så vi kan teckna ett fjärrvärmeleveransavtal med den nya fastighetsägaren/kunden.  

Viktigt! Vid anmälan om ägarbyte (avflyttning) måste Statkraft få uppgifter om den nya fastighetsägaren; t.ex. namn, person-/organisationsnummer, kontaktperson/-er, mobilnummer, e-postadress, faktura-/informationsadress samt datum för ägarbytet.

Om en fastighetsägare önskar säga upp fjärrvärmeabonnemanget utgår en avgift om 1 500 kronor. Detta för att bland annat koppla bort kundanläggningen från fjärrvärmenätet.

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor Telefon 0771-111 077, e-post:kundservice@statkraftvarme.se

Kund som flyttar ut
Kunden som flyttar in

Obs! Ange fakturaadress om annan än anläggninsgadress
Beställt av