Fjärrvärmepris för småhus i Åmål

 

Aktuellt pris: juli - september år 2017

Denna prislista gäller enfamiljshus som används för enskilt bruk. Samtliga priser är angivna inklusive moms och nu gällande energi- och miljöskatter.

Grundpris år 2017 (Delfaktureras månadsvis)

2957 kr/år

Energipris, vinter

71,79 öre/kWh

Energipris, sommar

42,52 öre/kWh

Nedladdningar

Titel Storlek Typ
Prislista_Fjärrvärme_Småhus_Åmål_April-juni 2017.pdf .PDF
Kostnadsjämförelse_Fjärrvärme_Småhus_Åmål_2017 vs 2016 .PDF