Kostnadsjämförelse

Kostnadsjämförelse mellan åren 2016 och 2015 för småhus i Åmål

Förbrukningsvolym i kWh/år Total kostnad i kr år 2016* Varav fast del Varav energi Total kostnad i kr år 2015 * Kostnadsförändring i kr/år * Kostnadsförändring i kr/mån
10 000  9 384 2 929 6 455 9 488 -104 -9
15 000 12 611 2 929 9 682 12 790 -179 -15
20 000 15 839 2 929 12 910 16 045 -206 -17
30 000 22 294 2 929 19 365 22 604 -310 -26
40 000 28 749 2 929 25 820 29 161 -412 -34

 

Ovanstående exempel visar den beräknade kostnaden för ovanstående årtal om småhuset förbrukar exakt den volym per år som i exempel ovan.

Förbrukas fler eller färre kWh blir kostnaderna en annan än i exempel ovan. Kostnaderna baseras på priset i januari resp. årtal.

*Energipriset justeras varje kvartal och grundpriset en gång per år. Det ger som konsekvens att tabellens energipris kommer att justeras ytterligare 3 gånger under innevarande år. Ovanstående priser är inklusive moms, f.n. 25%.

Statkraft fråntar sig allt ansvar för ev. felräkningar och felskrivningar i ovanstående beräkningar.