Kostnadsjämförelse Åmål

Kostnadsjämförelse mellan åren 2016 och 2015 för småhus i Åmål

Förbruknings volym i kWh/år Total kostnad i kr år 2016* Varav fast del Varav energi Total kostnad i kr år 2015 * Kostnadsförändring i kr/år * Kostnads förändring i
kr/mån
10 000   9 488 2 930   6 558   9 773 -285 -24
15 000 12 767 2 930   9 837 13 192 -425 -35
20 000 16 045 2 930 13 115 16 611 -566 -47
30 000 22 604 2 930 19 674 23 450 -846 -71
40 000 29 161 2 930 26231 30 288 -1127 -94

 

 

Ovanstående exempel visar den beräknade kostnaden för ovanstående årtal om småhuset förbrukar exakt den volym per år som i exempel ovan.

Förbrukas fler eller färre kWh blir kostnaderna en annan än i exempel ovan. Kostnaderna baseras på priset i januari resp. årtal.

*Energipriset justeras varje kvartal och grundpriset en gång per år. Det ger som konsekvens att tabellens energipris kommer att justeras ytterligare 3 gånger under innevarande år. Ovanstående priser är inklusive moms, f.n. 25%.

Statkraft fråntar sig allt ansvar för ev. felräkningar och felskrivningar i ovanstående beräkningar.