Fjärrvärmepris för småhus i Kungsbacka

 

Aktuellt pris: oktober - desember år 2017

Denna prislista gäller enfamiljshus som används för enskilt bruk. Samtliga priser är angivna inklusive moms och nu gällande energi- och miljöskatter.

Grundpris år 2017 (Delfaktureras månadsvis)

2957 kr/år

Energipris, vinter

71,93 öre/kWh

Energipris, sommar

42,60 öre/kWh

Nedladdningar

Titel Storlek Typ
Prislista Kungsbacka 2018-01-01 .PDF
Prislista_Fjärrvärme_Småhus_Kungsbacka_April-juni 2017.pdf .PDF
Kostnadsjämförelse_Fjärrvärme_Småhus_Kungsbacka_2017 vs 2016 .PDF