Prisjämförelse

Prisjämförelse för fjärrvärme till småhus i Kungsbacka. Januari 2012 och januari 2015.

Grundpris 2015-01-01 Grundpris 2012-01-01 Diff kr Diff %
2930 kr 2910 kr 20 kr 0,7 %
Energipris, vinter 2015-01-01 Energipris, vinter 2012-01-01 Diff kr Diff %
75,56 öre/kWh 81,25 öre/kWh -5,69 kr -7 %


Ovanstående prisjämförelse baseras på Småhusprislistan för fjärrvärme i Kungsbacka. Jämförelsen visar prisutvecklingen för ovanstående tidsperiod.

Prislistan har även ett energipris med ett sommarpris som är lägre än vinterpriset.

I oktober 2014 var sommarpriset 45,31 öre/kWh.

Samtliga priser är inklusive moms.

Energipriset justeras varje kvartal och grundpriset en gång per år. Det ger som konsekvens att tabellens priser kommer att justeras framöver.

Statkraft fråntar sig allt ansvar för ev. felräkningar och felskrivningar i ovanstående prisjämförelse.