Kostnadsjämförelse

Kostnadsjämförelse mellan åren 2016 och 2015 för småhus i Trosa/Vagnhärad

Förbrukningsvolym i kWh/år Total kostnad i kr år 2016* Varav fast del Varav energi Total kostnad i kr år 2015 * Kostnadsförändring i kr/år * Kostnadsförändring i kr/mån
10 000  9 478 2 929 6 549 9 710 -232 -19
15 000 12 752 2 929 9 823 13 100 -348 -29
20 000 16 027 2 929 13 089 16 490 -463 -39
30 000 22 575 2 929 19 646 23 270 -695 -58
40 000 29 124 2 929 26 195 30 050 -926 -77

 

Ovanstående exempel visar den beräknade kostnaden för ovanstående årtal om småhuset förbrukar exakt den volym per år som i exempel ovan.

Förbrukas fler eller färre kWh blir kostnaderna en annan än i exempel ovan. Kostnaderna baseras på priset i januari resp. årtal.

*Energipriset justeras varje kvartal och grundpriset en gång per år. Det ger som konsekvens att tabellens energipris kommer att justeras ytterligare 3 gånger under innevarande år. Ovanstående priser är inklusive moms, f.n. 25%.

Statkraft fråntar sig allt ansvar för ev. felräkningar och felskrivningar i ovanstående beräkningar.