Kostnadsjämförelse Trosa/Vagnhärad

Kostnadsjämförelse mellan åren 2016 och 2015 för småhus i Trosa/Vagnhärad

 

Förbruknings volym i kWh/år Total kostnad i k år 2016* Varav fast del Varav energi Total kostnad i kr år 2015 * Kostnads-förändrin i kr./år * Kostnadsförändring i kr./månad
10 000 9 602 2 929 6 673   9 710 -108 -9
15 000 12 939 2 929 10 010 13 100 -161 -13
20 000 16 276 2 929 13 347 16 490 -214 -18
30 000 22 949 2 929 20 020 23 270 -321 -27
40 000 29 622 2 929 26 693 30 050 -428 -36

 

Ovanstående exempel visar den beräknade kostnaden för ovanstående årtal om småhuset förbrukar exakt den volym per år som i exempel ovan.

Förbrukas fler eller färre kWh blir kostnaderna en annan än i exempel ovan. Kostnaderna baseras på priset i januari resp. årtal.

*Energipriset justeras varje kvartal och grundpriset en gång per år. Det ger som konsekvens att tabellens energipris kommer att justeras ytterligare 3 gånger under innevarande år. Ovanstående priser är inklusive moms, f.n. 25%.

Statkraft fråntar sig allt ansvar för ev. felräkningar och felskrivningar i ovanstående beräkningar.