Kvalitetskontroll av anläggning

sjekkliste

Vid planering och byggnation ska en beskrivning av den tekniska lösningen skickas till Statkraft Värme för kontroll mot tekniska bestämmelser för fjärrvärme.

Statkraft Värme vill så tidigt som möjligt i processen få ett systemschema för kundcentralen för fjärrvärme och värmeanläggningen. Vi bistår gärna med vår hjälp vid valet och utformningen av tekniska lösningar. På så sätt kan vi bidra till den bästa lösningen för kunden och oss själva.

Vi kommer också att göra en efterkontroll när anläggningen väl tagits i drift.

Se även Tekniska bestämmelser.