Anslutningspris

fjerrvarme blokker

Anläggningsbidragets storlek hänger ihop med avståndet till nätet, markförhållandena och placeringen av teknikrum med kundcentral.

Om kunden själv står för grävningen minskas kostnaden för anslutningen.

Statkraft hjälper till med rådgivning i arbetet med att hitta en kostnadseffektiv och bra teknisk lösning i fastigheterna.