Anslutningspris

fjerrvarme blokker

For nye prosjekter tilbyr Statkraft Varme en delingsmodell der vi selv tar en andel av kostnadene ved fremføring av fjernvarme, leveranse og montering av kundesentral.

Delningsmodellen förutsätter att all uppvärmning och allt varmvatten alstras genom fjärrvärme, inklusive eventuell golvvärme i badrum och gångar samt ventilationsvärme. I annat fall definieras leveransen som en delleverans och alla kostnader för framdragningen debiteras byggherren.

Statkraft hjälper till med rådgivning i arbetet med att hitta en kostnadseffektiv och bra teknisk lösning i fastigheterna.

Rabatterat anläggningsbidrag

Kunder som använder fjärrvärme som grundlast och till kylning kan få rabatt på anläggningsbidraget.

Beräkning av anläggningsbidrag

Anläggningsbidragets storlek hänger ihop med avståndet till nätet, markförhållandena och placeringen av teknikrum med kundcentral. Om kunden själv står för grävningen minskas kostnaden för anslutningen (låg taxa).

Läs mer om vilka förutsättningar som gäller för låg taxa och standardtaxa: