Ska du gräva?

grave

Den som gräver har ansvaret. Fråga innan du gräver! Brott på fjärrvärmeledningen och skador på annan utrustning kan få stora konsekvenser.

Fråga innan du gräver

Statkaft Värmes rörnët finns registrerat i webtjänsten Ledningskollen.se. Genom Ledningskollen kan du som planerar ett grävningsarbete upprëtta en begëran om ledningsanvisning från oss. Tjänsten er kostnadsfri.

Har du inte begërt ledningsanvisning och olyckan är framme, risikerer du att bli ekonomiskt ansvarig för kostnaden.