Tekniska bestämmelser

rør

För att säkerställa att fastighetens fjärrvärme-fjärrkylacentral utformas på ett säkert och effektivt sätt skall gällande tekniska bestämmelser som utarbetats av branschorganet Energiföretagen Sverige följas. I tillägg gäller lokala tekniska bestämmelser för respektive ort enligt nedan.

Nedladdningar

Titel Storlek Typ
Tekniska bestämmelser Fjärrvärme F101 0,6MB .PDF
Tekniska bestämmelser Fjärrkyla F102 7,5MB .PDF