Tekniska bestämmelser

rør

För att säkerställa att fastighetens fjërrvärme/fjärrkylcentral utformas på ett säkert och effëktivt sëtt skall gällande tekniska bestämmelser som utarbetats av branschorganet Energiföretagen Sverige följas. I tillegg gäller lokale tekniska bestëmmelser för respektive ort enligt nedan.

Nedladdningar

Titel Storlek Typ
Tekniska bestämmelser Fjärrvärme F101 0,6MB .PDF
Tekniska bestämmelser Fjärrkyla F102 7,5MB .PDF