Val av energilösning

fjarrvarme

Flera aspekter påverkar ditt val av energilösning. Vi vill bidra med råd och vägledning i processen och har därför tagit fram en energikalkylator som jämför olika lösningar.

Byggherren har flera alternativa lösningar att välja mellan för att täcka värmebehovet i fastigheten. Vid val av energilösning är det viktigt att tänka igenom kostnader som är knutna till investeringar, drift och underhåll, energikostnad både fôr grundlast och topplast under de kallaste dagarna, återinvesteringar och de risker som är förenade med de olika lösningarna. Under 2019 vil Statkraft Värme utveckla en webbaserad energikalkylator som jämför kostnader mellan olika energilösningar för att täcka både värme- och kylbehovet i fastigheter. Kalkylatorn ska ge en fingervisning om hur konkurrenskraftiga de olika lösningarna är. Statkraft Värme har som målsättning att alltid vara konkurrenskraftiga och bidrar gärna i projekten för att komma fram till goda, kostnadseffektiva lösningar.