Kundcentral

Kundesentral for næringsbygg

Eksempel på kundesentral for næringsbygg.

En kundcentral består av en eller flera värmeväxlare där energin från fjärrvärmevattnet överförs till kundens värmeanläggning.

Kunderna har ett vattenbaserat uppvärmningssystem med radiatorer, golvvärme eller ventilationsanläggning med vattenbaserat värmebatteri. Kunden styr värmen med termostater och förbrukningen registreras med energimätare. Kundcentralen är kundens egendom och ansvar. Själva kundcentralen har få rörliga delar.  Den består av en eller flera värmeväxlare, reglerventiler, temperaturgivare, regulator, vattenfilter, elmätare och avstängningsventiler. Kundcentralen är enkel att sköta och har som regel lång livslängd. Detta kombinerat med miljövinsten och elpriset gör fjärrvärme till en mycket konkurrenskraftig energilösning som sällan krånglar.

Värmeväxlare för värme

Överför värmen från fjärrvärmenätet till kundens värmeanläggning, radiatorsystem, ventilationsbatterier och till golvvärmen i badrum och vardagsrum.

Reglerventil för värme

Reglerventilen är placerad på fjärrvärmesidan av värmeväxlaren och styr hur mycket värme som överförs till värmeanläggningen. En regulator styr ventilens öppning och stängning utifrån önskad temperatur på värmeanläggningen i fastigheten. Temperaturen bestäms som regel av utomhustemperaturen enligt en fördefinierad kurva. En temperaturgivare i värmeanläggningens ledning meddelar faktiskt värde till regulatorn. Det är viktigt att reglerventilen är korrekt dimensionerad för att undvika s.k. pendling.

Värmeväxlare för kranvatten

Överför värmen från fjärrvärmenätet till kranvattensystemet i fastigheten.

Reglerventil för kranvatten

Reglerventilen är placerad på fjärrvärmesidan av värmeväxlaren och styrs av önskad temperatur på kranvattnet i fastigheten. En regulator ombesörjer öppning och stängning av ventilen utifrån inställt värde och signal från temperaturgivaren i kranvattenröret. Temperaturen på kranvattnet från värmeväxlaren bör inte överstiga 65 grader.

Vattenfilter

Ett vattenfilter placeras på fjärrvärmeledningen framför värmeväxlaren. Filtret ska förhindra att smuts kommer in i värmeväxlaren och bör rensas en till två gånger om året.

Avstängningsventil

Med avstängningsventiler går det att stänga av fjärrvärmetillförseln, t.ex. vid byte av kundcentral eller rengöring av filter.