Avbrottsinformation

Statkrafts anläggningar och distributionsnät övervakas av moderna system och kvaliciferad personal - dygnet runt, året om. Här hittar du information om eventuella planerade eller akuta avbrott

Bortkoppling i Skördevägen i Kungsbacka 2020.10.22

På grund av feil på fjärrvärmenätet kommer värmeleveransen att kopplas bort på fra kl 08:00-15.00.

Statkraft Värme beklagar besväret det medför.

 

Ansvarsstruktur vid fel

Om en felsituation skulle uppstå är det bra att känna till ansvarsstrukturen kring fjärrvärmen och din kundcentral. Statkraft Värme ansvarar för att leverera värme fram till husgrunden.

Tecken på att felet är Statkraft Värmes ansvar:

  • Det finns varken varmvatten eller värme.
  • Grannar i samma fastighet har samma problem.
  • Temperaturen in till kundcentralen är lägre än normalt.
  • Inlopps- och returtrycket är lika högt.
  • Det är inget strömavbrott i området.