Coronakrisen och fjärrvärme

Fjärrvärme är en samhällskritisk tjänst och Statkraft Värme har vidtagit nödvändiga åtgärder för att säkra en normal produktion och leverans. Vi bistår även våra utsatta kunder med olika betalningslösningar vid behov.

Vi upprätthåller normal drift

Statkraft Värme säkerställer att vi har normal drift i alla våra fjärrvärmeproduktionsanläggningar och fjärrvärmeleveransen till våra kunder. Vi har vidtagit nödvändiga åtgärder för att minimera risken för att både operationell och administrativ personal kan bli sjukskrivna, t.ex. pga. Corona. Om sjukdom skulle uppstå har vi även reservpersonal vid behov.

 

För de av våra kunder som drabbas av inkomstförlust

Vi vill hjälpa er! Oavsett om du är privat- eller företagskund ber vi er kontakta kundservice om ni har fått betalningsutmaningar. Du når oss via e-post: kundeservice@statkraftvarme.com eller telefon 0771-111 077.