Drift av anläggningen

En komplett fjärrvärmeanläggning består av produktionscentraler, fjärrvärmenät och kundcentraler.

Kundcentralen är placerad i kundens fastighet och driftas som regel av kunden själv precis som driften av värmeanläggningen i fastigheten. Kundcentralen har som funktion att växla ned tryck och temperatur och överföra värme eller kylning till kundens anläggning.
För att kunna använda fjärrvärme måste man ha en vattenburen värmeanläggning i fastigheten. Hur mycket värme och kylning som går åt beror på utomhustemperaturen och behovet i fastigheten.
På sidorna nedan finns information om driften av kundcentralen, några tips och råd om driften av värmeanläggningen, beskrivning av hur en energimätare fungerar samt information om vad vi kan hjälpa dig med för att få en energieffektiv fastighet.

 • Kundcentral

  En kundcentral består av en eller flera värmeväxlare där energin från fjärrvärmevattnet överförs till kundens värmeanläggning.

 • Tips och råd

  Nedan hittar du lite allmän information om driften av värmeanläggningen samt hjälp till felsökning.

 • Tekniskt bistånd

  Om du har tekniska frågor kan vår tekniska personal försöka hjälpa dig så långt som möjligt via telefon.

 • Produkter och tjänster

  Statkraft Värmes huvudprodukt är att leverera fjärrvärme och kyla, men vi har även andra produkter. Vi håller på att bygga upp en struktur för att kunna erbjuda olika energilösningar och tjänster.