Energi Guiden

Energi Guiden

Energiguiden är ett webbaserat och kostnadsfritt verktyg som på ett enkelt och överskådligt sätt ger våra kunder bättre kontroll över fjärrvärmeförbrukningen. Verktyget bidrar till att du kan spara både pengar och miljö.

Lönsamt underhåll

En väl fungerande fjärrvärmeanläggning ska löna sig. Därför erbjuder vi ett verktyg som hjälper dig att alltid ha en driftoptimerad värmeanläggning. När våra kunders anläggningar är optimalt injusterade blir fjärrvärmenätet effektivare och tillsammans sparar vi såväl pengar och miljö.

Enkel överblick

Energiguiden är konstruerad så att alla användare ska kunna använda den och förstå hur det fungerar. Det innebär att du enkelt kan följa upp och analysera era fastigheters mätdata och förbrukningsmönster. All hantering sker i din vanliga webbläsare, vilket gör att du dessutom når dina fastigheters mätdata när det passar dig.

Tjäna på att ha koll

Du kan göra uppföljningar och analyser av den värme som förbrukats. Energiguiden visar värmeanvändningen i dina byggnader. Du kan välja att jämföra en eller flera
byggnader på både kort och lång sikt. Du kan även se statistik för olika perioder samtidigt.

Hitta "värmetjuvarna"

  • Onödigt hög maxeffekt jämfört med normalförbrukningen
  • ΔT (delta-T) visar ett för lågt värmeutnyttjande
  • Avvikande förbrukning jämfört med utetemperatur

 

Energiguiden ger dig många användbara rapporter och funktioner

  • Energiförbrukning (dygn, vecka, månader och år)
  • Effektuttag (timme, dygn, vecka, månader och år)
  • Flöde
  • Förbrukningsmönster
  • Utetemperaturer
  • Exportmöjlighet till Excel för vidare bearbetning

 

Nedladdningar

Titel Storlek Typ
Energiguiden 0,3MB .PDF