Fakturering och betalning

efaktura

e-faktura för småhuskunder

Statkraft Värme erbjuder våra småhuskunder att betala fakturorna via e-faktura. Med e-faktura får du fakturan från Statkraft direkt till din internetbank. Fakturan är färdigifylld och du slipper mata in OCR-nummer, kontonummer, belopp och förfallodatum. Du kan även ändra förfallodatum, belopp och kontonummer. I din internetbank finns ett arkiv över alla betalda och obetalda räkningar vilket gör det överskådligt. Du kan självklart även betala räkningar när du är på resande fot. Avtal om e-faktura upprättar du i din internetbank och när du betalar en faktura från Statkraft Värme ska du välja e-faktura från oss. För att underteckna ett avtal om e-faktura manuellt behöver du din e-faktura-referens, som finns ”mitt på” fakturan.

 Elektronisk fakturering via EHF/Peppol för nâringsverksamhetskunder

Statkraft erbjuder elektronisk fakturering via EHF/Peppol till våra näringsverksamhetskunder (företag och bostadsrätts-/samfällighetsföreningar). Detta är en standard för elektronisk utväxling av fakturor i Europa, vilket ger en enkel och effektiv kommunikation av fakturor. Det ger även högre tillförlitlighet och mindre felmarginal då elektroniska fakturor läses in automatisk och skickas direkt till mottagarens ekonomisystem, vilket ger snabbare uppdatering av redovisning. Ni får även alla fakturor på ett ställe vilket gör det överskådlig.

Vänligen kontakta vår kundservice på kundeservice@statkraftvarme.com och anmäl att ni önskar elektronisk fakturering framöver eller om ni önskar mer information.

Autogiro

Med autogiro betalas dina fasta räkningar per automatik. På förfallodagen belastar banken ditt konto med avtalat belopp och överför detta till oss. Du har möjlighet att stoppa betalningen om du skulle behöva det. Om du upprättar både e-faktura och autogiro får du ingen pappersfaktura och betalningen sker automatiskt på förfallodagen. För att lägga upp autogiro ska du fylla i formuläret nedan.

Kontakta kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du vill veta mer. Telefon 0771-111 077 eller e-post: