Leveransvillkor

Leveransvillkoren skickas per post eller e-post till alla våra kunder.

Avtalen reglerar, tillsammans med eventuella särskilda avtalsvillkor, konsumentens rättigheter och skyldigheter vid leverans av fjärrvärme.