Drift av anlegg

Et komplett fjernvarmeanlegg består av produksjonssentraler, fjernvarmenett og kundesentraler.

Kundesentralen er plassert i kundens bygg og driftes som regel av kunden selv sammen med driften av varmeanlegget i bygget. Kundesentralen har som funksjon å veksle ned trykk og temperatur og overføre varme eller kjøling til kundens anlegg.

For å kunne bruke fjernvarme må man ha et vannbårent varmeanlegg i bygget. Hvor mye varme og kjøling som brukes, avhenger av utetemperatur og behovet i bygget.

På sidene under finner du litt informasjon om driften av kundesentralen, noen tips og råd om drift av varmeanlegg, litt om hvordan en energimåler fungerer og informasjon om hva vi kan hjelpe deg med for å få et energieffektivt bygg.

 • Kundesentral

  En kundesentral består av en eller flere varmevekslere der energien fra fjernvarmevannet overføres til kundens varmeanlegg.

 • Tips og råd

  Under finner du litt generell informasjon om drift av varmeanlegg og litt hjelp til feilsøking.

 • Teknisk bistand

  Har du tekniske spørsmål, vil vår kundeservice eller annet teknisk personell prøve å hjelpe deg så langt som mulig over telefon.

 • Produkter og tjenester

  Statkraft Varme har som hovedprodukt å levere fjernvarme og kjøling til ulike formål. Men vi har også andre produkter. Vi er i ferd med å bygge opp et apparat for å kunne tilby ulike energiløsninger.