Varme i over 100 år

fjernvarmeflamme

Høy kompetanse kombinert med stor evne til innovasjon og nyskaping har gjort oss til en moderne og effektiv leverandør av varme i våre områder. Dette er et godt utgangspunkt for videre vekst og utvikling både regionalt og nasjonalt.

Statkrafts historie strekker seg mer enn 100 år tilbake. For Statkraft Varme var 1982 et nøkkelår, da Trondheim Energi Fjernvarme ble dannet og Trondheim kommune vedtok å bygge ut fjernvame i byen.

Her er vår historie kort fortalt, helt fra år 1901 og frem til i dag:

1901
4. november dette året ble "Trondhjems Elektricitetsværk og Sporvei" dannet. Første kraftverk ble igangsatt i Øvre Leirfoss. En elektrisk sporvei var betingelsen for at Trondheim Energiverk ble opprettet.

1901-1940
Planlegging og kraftutbygging av Nidelva. Nedre Leirfoss kraftverk, Løkaunet kraftverk og Svean kraftverk settes i drift i løpet av disse årene.

1978-1985
Planlegging og kraftutbygging av Orklavassdraget.

1982
Bystyret i Trondheim vedtar at Trondheim Energiverk starter utbygging av fjernvarme i Trondheim, og energien skal baseres på avfallsforbrenning. Fire år senere er Heimdal varmesentral i drift og tar imot avfall fra Trondheim kommune og noen nabokommuner.

2002
Statkraft SF blir eier av Trondheim Energiverk.

2004
Statkraft vedtar å bygge ny ovnslinje i Heimdal varmesentral, med byggestart i august samme år.

2005
Bygging av en ny overføringsledning for fjernvarme tar til i Trondheim, ledningen skal gå over Byåsen til Midtbyen. Denne ferdigstilles og settes i drift i 2008.

2006
NVE gir konsesjon for utbygging av Leirfossene kraftverk. Arbeidet starter i august samme år, og anlegget settes i drift i 2008.

2007
Trondheim Energiverk skifter navn til Trondheim Energi.

2008
Trondheim Energi Fjernvarme overtar ansvaret for fem fjernvarmeanlegg i Sverige gjennom en avtale mellom Statkraft AS og E.ON.

2010
Trondheim Energis kraftsalgsselskap blir solgt til Fjordkraft AS, og Trondheim Energis nettselskap selges til TrønderEnergi.

2011
Trondheim Energi Fjernvarme skifter navn til Statkraft Varme AS.

Statkraft Varme overtar fjernvarmeprosjekt i Ås.

Statkraft Varme kjøper Bio Varme AS med anlegg i Stjørdal, Namsos, Levanger, Moss, Nannestad, Bogerud og Haugerud.

2012
Fjernvarmeanlegget i Harstad settes i drift. Potensialet er 80-90 GWh årlig.

2013
Byggestart for fjernvarmeanlegg i Sandefjord.

2015
Statkraft AS overtar selskapet Gardermoen Energi AS. 

2017
Statkraft AS selger anleggene i Klæbu og Levanger.