Innovasjon, forskning og utvikling

Idétannhjul

Et hovedformål med innovasjon og forskning og utvikling (FoU) er å bidra til å underbygge selskapets verdier og leveregler om å skape verdi for kunden.

Statkraft Varme har derfor en rekke prosjekter som ligger i kundegrensesnittet hvor det antas å gi en vinn-vinn for både våre kunder og egne anlegg.

Innovasjon og FoU skal også bidra til å utvikle og forsterke kjernevirksomheten, identifisere og fremme ny forretningsutvikling, drive langsiktig kompetansebygging og bidra til gode fremtidige rammebetingelser for fjernvarme i dagens og fremtidens energisystem.

Forbedringsprosjekter kan være typisk markedsnære og kortvarige prosjekter som ofte er basert på eksisterende anlegg og utstyr, og der vi oppnår resultater relativt raskt.  Det kan være prosjekter som styrker eksisterende drift gjennom prosessforbedringer, som gir bedre miljøparametre eller som er en videreutvikling av kundetjenester.

Markedsinnovasjon er knyttet til å utvikle våre kommersielle tjenester og videreutvikle produkter og leveranser som er vesentlige for selskapet i tråd med utviklingstrekk i markedet både på kort og lang sikt. Markedsinnovasjon omfatter teknologisk innovasjon eller ny bruk av kommersiell teknologi og utvikling av nye forretningsmodeller. Grunnlaget for denne type prosjekter kan være drevet av rammevilkår gjennom endringer i byggtekniske forskrifter eller behovet for å tilby tilpassede løsninger til kunder med hensyn på miljøkrav og energiløsninger.

FoU-aktivitet kan ha en noe mer langsiktig horisont, der vi har fokus på kunnskap og erfaringer for å sikre en langsiktig utvikling av kundeforholdet og virksomheten. Det kan være prosjekter knyttet til miljømessige forhold ved våre produksjonsanlegg, hvordan vår virksomhet skal tilpasses fremtidens energisystem, og hvordan vi møter kundens behov i et fremtidig perspektiv.

Både mer markedsnær innovasjon og langsiktig utvikling av virksomheten understøttes gjennom deltakelse i prioriterte FoU-prosjekter. Vi samarbeider med flere sentrale FoU-miljøer i Norge, blant annet SINTEF, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Norges- teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).