Samfunnsansvar

To barn i gresset

Statkraft Varme arbeider for å utøve samfunnsansvar i alle aktiviteter.

Kort sagt betyr det at vår produksjon skal være basert på miljøvennlige energikilder, at vi skal bruke bærekraftige, trygge og effektive produksjonsmetoder, og at vi skal opptre på en etisk ansvarlig måte.

Statkrafts styrende dokumenter beskriver hvordan konsernets samfunnsansvar skal ivaretas på ulike områder.