Moss

Moss fjernvarme

Statkraft Varme har konsesjon for å levere fjernvarme i Moss og Rygge kommuner.

Hovedproduksjonen kommer fra en varmesentral på Årvollskogen. I tillegg til Årvollskogen produseres det varme på Mølla (Lantmännen) og ved Mosseporten varmesentral.

Anlegget i Moss er basert på utnyttelse av deponigass, havreskall fra lokal industri (Lantmännen) og bioenergi fra nærområdet. Spisslastbehovet dekkes av propan/butan. Fra høsten 2017 er også spillvarme fra Rockwool en del av energimiksen i Moss.

Det er bygget ut nytt hovednett for å koble forsyning fra Årvollskogen sammen med Moss sentrum, Jeløya og Mosseporten. Totalt fjernvarmenett er på om lag 25 kilometer.

Mer enn 50 bygninger er knyttet til nettet, med sykehuset som største kunde. I tillegg er fem skoler og flere andre offentlige bygg tilknyttet, samt noen eneboliger.

 • Per Weidenhaijn

 • Fakta

  Produksjon 2019: 40,48 GWh
  Fornybarandel: 96,6 %
  Brenselskilde: Biobrensel
  CO2: 25,4 g/kWh* 

  * CO2-utslipp beregnes for hele livssyklusen for alle brenselstyper inkludert transport.

  Kart

  Her finner du kart over fjernvarmeområdet i Moss