Namsos

Namsos fjernvarme

Statkraft Varme har konsesjon for å levere fjernvarme i Namsos kommune.

Anlegget består av en varmesentral som forbrenner flis som grunnlast. I tillegg mottas biovarme fra Moelven. Anlegget har også gass og oljekjel som effektreserve.

Fjernvarmenettet gjennom Namsos sentrum er totalt på om lag 9,1 kilometer. Større kunder er sykehuset, kommune og fylkeskommune.

 • Frode Hammer

 • Fakta

  Produksjon 2019: 21,48 GWh
  Fornybarandel: 84,6 %
  Brenselskilde: Biobrensel
  CO2: 26 g/kWh*

  * CO2-utslipp beregnes for hele livssyklusen for alle brenselstyper inkludert transport.

  Kart

  Her finner du kart over fjernvarmeområdet i Namsos