Nannestad

Nannestad fjernvarme

Statkraft Varme har konsesjon for å levere fjernvarme i Nannestad.

Virksomheten har eksistert siden 2005 og leverer i dag 10 GWh varme årlig til 20 offentlige bygg og næringsliv i Nannestad sentrum. Totalt 3,2 kilometer med fjernvarmetrasé er bygd.

Fjernvarmeanlegget i Nannestad er i hovedsak basert på utnyttelse av bioenergi fra nærområdet. Spisslastbehovet dekkes av el og olje.

 • Per Weidenhaijn

 • Fakta

  Produksjon 2019: 10,1 GWh
  Fornybarandel: 92,8 %
  Brenselskilde: Biobrensel
  CO2: 47,1 g/kWh*

  * CO2-utslipp beregnes for hele livssyklusen for alle brenselstyper inkludert transport.

  Kart

  Her finner du kart over fjernvarmeområdet i Nannestad