3-rørsløsning og tappevann i boligbygg

bilde

Statkraft Varme anbefaler en 3-rørsløsning med lokal tappevannsveksler i hver leilighet. Det vil si at varmt vann produseres der det skal brukes, når det skal brukes. Dette gir mange fordeler i forhold til mer tradisjonelle løsninger.

3-rørsløsning: 

  • tur og retur fjernvarme for oppvarming av bolig.
  • kaldt vann koblet til en lokal varmeveksler i hver leilighet som produserer varmt vann.

Alltid nok varmtvann til alle som vil dusje!

Denne løsningen har mange fordeler, varmtvannet produseres der det skal brukes og når du trenger det. Det betyr at du aldri går tom for varmtvann og siden hver leilighet har sin egen varmeveksler, slipper man å vente på at det varme vannet skal transporteres fra en sentral varmeveksler eller tank.

Trygt

Legionellafaren er nærmest eliminert da varmt vann ikke blir stående i lange rørstrekninger eller i tank.

Nøyaktig, individuell måling

Løsningen gjør det enkelt å tilfredsstille Statkraft Varme sine kvalitetskrav for nøyaktig, automatisk og individuell måling av varme og tappevann. 

Kostnad

Investeringskostnaden er tilnærmet lik for de ulike løsningene inklusive leilighetssentraler i hver leilighet ved valg av 3-rørs løsningen. Videre er varmetapet med 3-rørsløsning noe lavere enn med tradisjonell 5-rørsløsning.

Veileder for 3-rørsløsning og tappevann i boligbygg

Statkraft Varme har utviklet en veileder som beskriver vår anbefalte 3-rørsløsning og sammenligner denne med 2 andre løsninger : tradisjonell 5-rørsløsning og 3-rørsløsning med sentral tappevannsveksler.

Veileder for 3-rørsløsning og tappevann i boligbygg

Tittel Størrelse Type
3-rørsløsning og tappevann i boligbygg 0,7MB .PDF