Byggvarme med fjernvarme

byggtørke

Byggeprosessen i et nordisk klima kan være utfordrende, og det vil være behov for midlertidige løsninger for uttørking av betong og andre innvendige materialer. CO2-utslippene fra norske byggeplasser kan reduseres ved å erstatte fossile løsninger med fjernvarme.

Vi tar mål av oss om å være den klart prefererte energiløsningen både når det gjelder miljøet og totaløkonomien. Statkraft Varme tilbyr en svært lav fastpris til byggtørking.

Fjernvarme til byggvarme har mange fordeler:

  • Høy fornybarandel, reduserte CO2-utslipp gjennom hele byggeprosessen
  • Garantert billigste alternativ
  • Genererer ikke støv eller gass og egner seg ypperlig der det bygges etter «rent bygg»-prinsippet
  • Ingen utslipp fra olje eller gass, bidrar til en fossilfri byggeplass
  • Bruk av portable varmeaggregater som kan leveres direkte på byggeplassen, gir muligheter for fleksibel oppvarming
  • Aggregater og kundesentraler kan leies
  • Tar lite plass og krever ingen lagringstanker
  • Høy leveringssikkerhet og stor kapasitet
  • Brannsikkert og trygt
  • Egner seg også ved rehabilitering av bygg eller ombygging av eksisterende fyrrom

Her er veileder for fossil- og utslippsfrie byggeplasser og

SINTEF sin veileder for fossilfrie byggeplasser

Christian Werner

Skanska bruker fjernvarme som byggvarme

Les mer om hvordan dette har vært en suksess under byggingen av Heimdal VGS.

Veileder for byggvarme med fjernvarme

Tittel Størrelse Type
Byggvarme 0,3MB .PDF

Konkurransedyktig pris

Vannbåren byggvarme fra Statkraft Varme koster 70 øre pr. kWh*. Det er ingen effektledd, volumledd eller fastbeløp.

*Prisen justeres en gang i året ut fra forventede strømpriser.

Tidlig i byggeprosessen

Det er viktig å bestille vannbåren byggvarme tidlig i byggeprosessen.

Byggvarme kan bestilles samtidig som fjernvarmeforespørselen.