Totalleverandør oppvarming

grunnlast bolig

Vannbåren varme er lun og behagelig og gir et godt inneklima. Ingen overflater blir for varme og det er ingen brannfare. Vannbåren varme egner seg spesielt godt for deg som er plaget av allergi eller astma eller som er sensitiv for støv i luften.

Fjernvarme fungerer godt som eneste oppvarmingskilde i et bygg. Det er ikke nødvendig med en annen varmekilde på de kaldeste dagene. Varmen spres gjennom et nedgravd rørsystem og ledes fram til kundesentraler i hvert bygg. Kundesentralene fordeler varmen i bygget.

 • Oppvarming med radiatorer
  Radiatorer kan plasseres på vegg eller på gulv, gjerne under eller foran vinduer. Romtemperaturen reguleres ved hjelp av en termostat.   
 • Gulvvarme
  Gulvvarme kan brukes i alle typer rom, og romtemperaturen kan reguleres av termostater. Gulvvarme er godt egnet både i bad og oppholdsrom. En fordel med gulvvarme er enklere møblering, siden det ikke blir synlige varmeelementer. Erfaringen tilsier også at temperaturen kan reduseres med 1-2 grader, siden gulvvarme gir direkte berøring med varmekilden. Du kan også få et meget energieffektivt bygg gjennom å utnytte overskuddsvarme fra tappevannskretsen i gulvvarmekretser. Det gjør at temperaturen blir lavere på vannet som bygget leverer tilbake til fjernvarmenettet og du som kunde sparer penger på både fjernvarmepris og pumpeenergi.
 • Oppvarming av ventilasjonsluft
  Vannbaserte varmebatterier kan plasseres ved ventilasjonsaggregatet for ettervarming av friskluft. 
 • Oppvarming av tappevann
  Tappevannet varmes opp med varmt vann ved hjelp av en egen varmeveksler.