Prismodell

Fjernvarmeprisen er underlagt energiloven og vil aldri ligge over strømprisen i det gjeldende nettområdet. Næring- og privatkunder har ulik prismodell. Effekt- og volumledd gjelder bare næringskunder.

Strømprisen vi må forholde oss til, er summen av markedspris/spotpris, nettleie og offentlige avgifter. Dette betyr at vi opererer med egne priser avhengig av hvor i landet man er.

Fjernvarme har ingen fastbeløp, og du betaler bare for den energien du faktisk bruker. Som fjernvarmekunde vil du ikke bli belastet for høye timepriser i timene når forbruket er høyt, siden vi bare benytter månedsmiddel for spotpris som grunnlag for fakturering. Månedsmiddel er en gjennomsnittspris for en måned der alle timene teller like mye uavhengig av forbruk. Det betyr at prisen påvirkes like mye av de billige timene om natta som av de dyre timene på dagtid (hvor det meste av forbruket skjer). 

Dette innebærer at du som kunde av Statkraft Varme kan være trygg på at du alltid får fornybar energi til en konkurransedyktig og riktig pris.

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om fjernvarmeprisen eller ønsker bistand til å sammenligne totalkostnaden ved ulike energiløsninger.

Prislister for hvert område

Tittel Størrelse Type
Trondheim privatkunder PT1.pdf .ASPX
Trondheim borettslag PT1V.pdf .ASPX
Trondheim bedrift med volumledd BT1V.pdf .ASPX
Trondheim bedrift uten volumledd BT1.pdf .ASPX
Gardermoen bedrift med volumledd BGA1V.pdf .ASPX
Gardermoen bedrift uten volumledd BGA1.pdf .ASPX
Harstad privatkunder PHA1.pdf .ASPX
Harstad borettslag PHA1V.pdf .ASPX
Harstad bedrift med volumledd BHA1V.pdf .ASPX
Harstad bedrift uten volumledd BHA1.pdf .ASPX
Moss privatkunder PMO1.pdf .ASPX
Moss borettslag PMO1V.pdf .ASPX
Moss bedrift med volumledd BMO1V.pdf .ASPX
Moss bedrift uten volumledd BMO1.pdf .ASPX
Ås privatkunder PÅS1.pdf .ASPX
Ås borettslag PÅS1V.pdf .ASPX
Ås bedrift med volumledd BÅS1V.pdf .ASPX
Ås bedrift uten volumledd BÅS1.pdf .ASPX
Stjørdal privatkunder PST1.pdf .ASPX
Stjørdal borettslag PST1V.pdf .ASPX
Stjørdal bedrift med volumledd BST1V.pdf .ASPX
Stjørdal bedrift uten volumledd BST1.pdf .ASPX
Sandefjord privatkunder PSA1.pdf .ASPX
Sandefjord borettslag PSA1V.pdf .ASPX
Sandefjord bedrift med volumledd BSA1V.pdf .ASPX
Sandefjord bedrift uten volumledd BSA1.pdf .ASPX
Namsos privatkunderPN1.pdf .ASPX
Namsos borettslag PN1V.pdf .ASPX
Namsos bedrift med volumledd BN1V.pdf .ASPX
Namsos bedrift uten volumledd BN1.pdf .ASPX
Nannestad privatkunder PNA1.pdf .ASPX
Nannestad borettslag PNA1V.pdf .ASPX
Nannestad bedrift med volumledd BNA1V.pdf .ASPX