Fjernvarme PLUSS

FVpluss

Våre kunder etterspør enkelhet og veiledning i valget av bærekraftige energiløsninger. Vi har derfor samlet alle våre smarte energiløsninger i et fordelsprogram, Fjernvarme PLUSS. Her har vi gjort det trygt og enkelt å velge vannbårne, miljøvennlige energiløsninger som lønner seg for både utbygger og beboer.

Du blir fornøyd med løsningene

De vannbårne løsningene i nye bygg må være prosjektert og utført riktig for at du skal bli fornøyd. Vi tilbyr vår kompetanse i planleggingsfasen og i oppstartsmøter. Du kan også benytte de nye Fjernvarme Pluss veilederene som kravspesifikasjon i entrepriser. De omtaler alle forhold som er viktige for at de beste tekniske løsningene blir valgt.

Du gjør det riktige for miljøet

Fjernvarme bruker fornybare energiressurser som ellers ville gått til spille i samfunnet. Du kan nå dekke en enda større del av byggets energibehov med Fjernvarme Pluss. Det gjør at strømnettet blir avlastet og frigjør kapasitet til andre områder som fortsatt står for store klimautslipp. Fjernvarmenettets fleksibilitet gjør at du på systemnivå kan utnytte andre energikilder i fremtiden, uten å gjøre store inngrep på det enkelte bygg.

Vi gir deg en konkurransedyktig pris

Det kan være komplisert å tallfeste de ulike faktorene som spiller inn i en økonomisk vurdering av alternative energiløsninger. Ta kontakt for å benytte deg av vår kompetanse og verktøy til å estimere totalkostnaden før du velger energiløsninger.