Gatevarme med fjernvarme

Gatevarme har smeltet snø

Snøsmelteanlegg minsker risikoen for ulykker og bedrer fremkommeligheten ved at fortau og andre arealer holdes fri for is og snø.

Fordeler ved snøsmelteanlegg:

  • forhindrer glatte fortau og ulykker
  • forhindrer reparasjoner etter brøytefeil
  • gjør brøyting unødvendig
  • minsker behovet for innvendig renhold og reduserer innvendig slitasje, siden folk kommer tørrskodd inn 

Bruk av fjernvarme til snøsmelteanlegg har en lav pris. Uten påslag fra effektledd blir kostnaden vesentlig lavere enn ved andre løsninger. En fordelaktig pris skyldes også at snøsmelteanlegget er mest aktivt når utetemperaturen er rundt null grader.

Snøsmelteanlegg kan benyttes til idrettsbaner, fortau, trapper, torg, nedkjøring til parkeringshus og liknende. Slike anlegg styres normalt av en sensor som registrerer snøfall, og en termostat som regulerer varmen i forhold til utetemperatur. Når det snør, vil anlegget aktiveres slik at området holdes snøfritt. Ved hjelp av denne enkle teknologien blir et snøsmelteanlegg energieffektivt. Det bruker ikke mer varme enn det som er absolutt nødvendig for å smelte snøen.

Et snøsmelteanlegg kobles til fjernvarmens returledning. Det gjør at vi kan tilby en så lav pris.

Nedenfor finner du vår veileder for snøsmelteanlegg. Her gir vi våre anbefalinger til hvilken løsning man bør velge og hvilke forhold det er viktig å ta hensyn til under planlegging og gjennomføring når vannbårne snøsmelteanlegg bygges.

Veileder for Gatevarme med fjernvarme

Tittel Størrelse Type
Gatevarme 0,3MB .PDF

Fastpris

Med vårt fastprisprodukt blir gatevarme svært konkurransedyktig.

Fastpris: kr. 0,75 pr. kWh

*Prisen justeres en gang i året ut fra forventede strømpriser.

Ett hoftebrudd koster en million

Den økonomiske totalkostnaden for ett enkelt hoftebrudd i Norge ble for snart ti år siden beregnet til nærmere en million kroner. I tillegg kommer selvfølgelig helsekostnader i form av smerter, funksjonssvikt og redusert livskvalitet.

En studie av nesten 400 kvinner med hoftebrudd ved St. Olavs Hospital i Trondheim, viste at etter ett år var 17 prosent av disse kvinnene døde og 24 prosent hadde flyttet til sykehjem.