Hvitevarer med fjernvarme

hvitevarer

Fjernvarmedrevne hvitevarer bruker klimavennlig energi fra fjernvarme i stedet for elektrisitet.

Fjernvarmedrevne hvitevarer bruker klimavennlig energi fra fjernvarme i stedet for elektrisitet. Det er mulig å benytte disse løsningene til både vaskemaskin, oppvaskmaskin, tørketrommel og tørkeskap, avhengig av valgt teknisk løsning, som beskrives nedenfor. De kobles da til varmt tappevann i bygningen. Fordelene er både frigjøring av elektrisitet til andre formål, f.eks. til elbillading, samt at vasketiden normalt kan reduseres en god del.

Veileder

Nedenfor finnes vår veileder for fjernvarmedrevne hvitevarer. Her kan du lese om de ulike teknologiene.

Veileder for hvitevarer med fjernvarme

Tittel Størrelse Type
Hvitevarer 0,2MB .PDF