Individuell måling i boligbygg

maaling

Det er en økende forventning hos kundene om oversikt over eget energiforbruk. Tradisjonelt har det blitt valgt felles energimåling for fjernvarme, og fakturaen fordeles etter f.eks. antall kvadratmeter. For å oppnå pålitelig og nøyaktig individuell energimåling anbefaler Statkraft at man velger en 3- rørs løsning for fjernvarme og varmt tappevann.

3-rørsløsning 

  • tur og retur fjernvarme for oppvarming av bolig
  • kaldt vann koblet til en lokal varmeveksler i hver leilighet som produserer varmt vann.

 

Nøyaktig, individuell måling

Løsningen gjør det enkelt å tilfredsstille Statkraft Varme sine kvalitetskrav for nøyaktig, automatisk og individuell måling av varme og tappevann. 

Det installeres en hovedmåler i teknisk rom. Denne måler totalforbruket og benyttes for avregning av felleskostnader. I tillegg er det en energimåler med ultralyd som målerprinsipp i hver leilighet. Ultralydmålere leverer høy nøyaktighet og muliggjør en presis og rettferdig fordeling av kostnadene.

Målerverdiinnsamling og fakturering

Målerverdiinnsamlingen skjer automatisk. Statkraft kan påta seg jobben med å avregne og fakturere faktisk forbruk for hver enkelt leilighet i bygg der det er installert en 3-rørs løsning. Ta gjerne kontakt for å diskutere administrasjon av undermålere.

Veileder 

Statkraft har utarbeidet en veileder som beskriver hvordan man kan oppnå en nøyaktig måling av forbruket i hver enkelt leilighet.

Veiledere for individuell måling i boligbygg

Tittel Størrelse Type
Individuell måling i boligbygg 0,5MB .PDF