Kjøling med fjernvarme

Kjøling

I et stadig varmere klima øker behovet for kjøling av bygg. Nybygg med store glassflater og vindu som ikke kan åpnes bidrar også til å gjøre kjøling mer aktuelt. Statkraft Varme tilbyr komplette energiløsninger for både varme og kjøling.

Statkraft Varme kan levere kjøleløsninger både via fjernkjølenett (kollektiv løsning) eller gjennom lokale løsninger installert i det enkelte bygg. Uavhengig av valgt distribusjonsløsning, kan vi benytte varmedrevne kjøleløsninger som sorptiv kjøling og absorpsjonskjøling. Begge disse kjøleløsningene leveres med klimavennlig fjernvarme og bruker ikke miljøskadelige kjølemedium. I tillegg kan man relativt enkelt benytte tradisjonelle kjølekompressorer i kombinasjon med fjernvarme.

Lokale fjernkjølenett 

Denne løsningen produserer kjøling i en kjølesentral eid av Statkraft Varme hvor isvann/kjøling distribueres i et fjernkjølenett. Kundene tilkobles via en kundesentral på lik linje med en varmeleveranse. Det finnes i dag eksisterende fjernkjølenett i deler av både Moss og Trondheim.

Sorptiv kjøling

Sorptiv kjøling er nedkjøling av luft i et ventilasjonsaggregat ved at det tilføres vann som fordampes. Varme fra fjernvarme nyttes til å tørke luften.

Absorpsjonskjøling

Absorpsjonskjøling er en teknologi som benyttes i kjølemaskin som leverer kaldt vann. Prosessen drives med varme fra fjernvarme etter samme prinsipp som propandrevne kjøleskap som mange kjenner fra campingvogner etc.

 Kjøling med tradisjonell kompressorkjølemaskin

Dette er en enkel og velfungerende maskin i alle størrelser som lager kjøling basert på elektrisitet. Kjøleprosessen benytter seg av prinsippet at kokepunkt for arbeidsmediet blir høyere når trykket økes og motsatt når trykket senkes. I en kompressorkjølemaskin økes trykket ved hjelp av en elektrisk drevet kompressor og kjølemediet avgir dermed varme til omgivelsene. Deretter reduseres trykket gjennom en ventil og kokepunkttemperaturen synker så lavt at omgivelsene kjøles ned. Elektrisitetsforbruket kan typisk være 30-40 % av kjøleeffekten. Det finnes både syntetiske og naturlige kjølemedier, lekkasje av de syntetiske midlene har skadelig effekt på miljøet.

Dersom Statkraft Varme leverer kjøleanlegget gjelder disse leveringsvilkårene

 

Her kan du lese mer om varmedrevet ventilasjonskjøling:

 

Norsk VVS Energi- og Miljøteknisk Forening: Først ute med kjøling basert på varme

Energi&Miljø: Evaporativ kyla

Nemitek: Sverige lærer Norge sorptiv kjøling

Teknisk Ukeblad: Nå kommer endelig teknologien til Norge

Tekniske nyheter, Energirapporten: Sparer 88 000 kWh i året sammenlignet med vanlig ventilasjonsaggregat

Norsk Fjernvarme: Tilbyr kundene kjøling basert på fjernvarme

Norsk Energi: Varmebasert kjøling

Veileder for kjøling med fjernvarme

Tittel Størrelse Type
kjøling 0,4MB .PDF

Leverandører

Munters AB - https://www.munters.com/

Fuktkontroll AB - http://fuktkontroll.se/

Prinsipp

Om man tilfører 1 gram vann i 1 kg luft (0,8 m3), reduseres temperaturen med 2,5 °C